Calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2023-2024

1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a – EN II:

  • Limba și comunicare-scris – Limba română – 13 mai 2024
  • Limba și comunivare-citit – Limba română – 14 mai 2024
  • Matematică li științe ale naturii – 16 mai 2024

2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:

  • Limba română – 21 mai 2024
  • Matematică – 22 mai 2024

3. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a VI-a – EN VI:

  • Limbă și comunicare – 28 mai 2024
  • Matematică și Științe ale naturii – 29 mai 2024