Proiectul Erasmus Plus K2  „Successful Scientists”, 2014 - 2016,

a avut drept scop utilizarea unor metode inovative de predare a științei pentru a le forma elevilor competențe de experimentare, explorare, argumentare a realității.

Prin experimente practice și virtuale, lecții interactive, lecții outdoor, ateliere de creație cu aplicarea celor învățate, elevii au abordat teme despre corpuri, electricitate, sunet, lumină, magneți, forțe, sistem solar.

Proiectul a avut ca rezultat inovații în predare, diseminarea lor în schimburile de experiență între școli și un set de resurse practice pe teme și niveluri de vârstă.

Proiectul Erasmus Plus K2  „Children s Rights –One World, One Future”, 2017 - 2019,

a avut drept scop  dobândirea de competențe în spirit civic și intercultural prin dezvoltarea gândirii critice.

Prin lecții interactive, lecții outdoor, ateliere de lucru în echipe, studiu de caz ,joc de rol, spectacole, concursuri de eseuri și desene, elevii au discutat și argumentat drepturile și îndatoririle copilului.

Proiectul a avut ca rezultat însușirea de către elevi a valorilor morale care stau la baza comportamentelor civice în viața cotidiană.

Proiectul Erasmus Plus K2  „PEARLS- PErformer ARts for Leader Students”, 2019  -2021,

are drept scop dezvoltarea la elevi a personalității și sensibilității artistice prin muzică, dans, teatru, pictură.

Se vor desfășura schimburi de bune practici cu profesorii din țările partenere privind stimularea creativității și a inteligenței emoționale la elevi.

 

Mai multe despre proiectele Eramus desfasurate de Scoala Gimnaziala nr. 5 Brasov puteti citi pe pagina web special dedicata:  Programe Erasmus